Úvodní slovo

Vážení obchodní přátelé, Naše firma ENTES od založení před patnácti lety prošla řadou úprav jak v technologiích a rozvojem oborů tak změnou vlastníků i částečnou úpravou názvu firmy na dnešní ENTES Consulting spol. s r. o. Z počátku se firma ENTES zabývala stavební činností a v oblasti energetiky pouze měřiči tepla. Postupným rozšířením činností, se stavební činnost úplně oddělila a věnuje se energetice. Nosným programem dnešní firmy ENTES Consulting spol. s r.o. jsou služby v oblasti měřičů tepla a služby v oblasti plynofikace a dodávky technologických celků pro vytápění. Naším cílem je vybudovat firmu, která zaujme pevné místo ve výše zmiňovaných oborech. K dosažení tohoto cíle se snaží náš tým vysoce kvalifikovaných odborníků a techniků. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim zákazníkům, i těm budoucím za jejich důvěru, důvěru, kterou nám svěřují při realizaci daných projektů.