Březen 5, 2017

Ceník servisních prací a revizí

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ A REVIZÍ PLATNÝ PRO ROK 2017

SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

Servis plynových atmosférických kotlů:

Roční servis do 25kW spotřebič „C“ 700 Kč, Roční servis do 25kW spotřebič „B“ 800Kč, Roční servis 25-50kW 800 Kč, Roční servis nad 50kW do 100kW 1.100 Kč, (v ceně roční prohlídka, vyčištění hořákové komory, seřízení na předepsané hodnoty).

Servis plynových kondenzačních kotlů:

Roční servis do 30kW 1.200 Kč, Roční servis nad 30kW do 50kW 1.400Kč, Roční servis od 50 – 100kW 1.600 Kč, (v ceně roční prohlídka, vyčištění hořákové komory, seřízení na předepsané hodnoty).

Uvedení plynových zařízení do provozu:

Uvedení do provozu do  50kW 1.500 Kč, Uvedení do provozu od 50 – 100kW 1.800 Kč. Vpuštění plynu do OPZ, seznámení provozovatele s OPZ a vystavení protokolů 650 Kč, Uvedení do provozu plynového kotle pořízeného přes e-shop 5.500 Kč.

Opravy plynových kotlů:

Diagnostika závady 350 Kč, Demontáž a montáž opláštění 90 Kč, Výměna o kroužků, membrány, nebo dílů, topná část, vodní část, části plynové armatury 500 Kč, Výměna hořáku, desky elektroniky, plynové nebo vodní armatury, výměna výměníků, ventilátoru, atd. 600 Kč, Výměna, oprava elektrických částí 300 Kč, Přezkoušení po opravě, kontrola funkčnosti 350 Kč, Chemické čištěni deskových výměníků na čistící stolici u kotlů do 25 kW 850 Kč.

Náklady na jízdné servisního technika:

  1. PÁSMO 0-10km 200 Kč, II. PÁSMO 11-20km 300 Kč, III. PÁSMO 21-30km 400 Kč IV. PÁSMO 31-40km 500 Kč, V. PÁSMO 41-60km 700 Kč, VI. PÁSMO 61-80km 800 Kč. Trasa cesty, je vzdálenost z místa provozovny k zákazníkovi. Náklady na jízdné nad 80km jsou sjednány individuálně. Pracovní doba servisního technika je od 07:00-15:30 hod. Po pracovní době se k daným úkonům servisu či hodinové sazbě připočítává 50%, v případě svátků či volných pracovních dnů 100% ceny dle platného ceníku. Práce mimo ceník se účtuje 380,-Kč za hodinu. Sazba se započítává za každou započatou půlhodinu. Cena za práci, materiál a jízdné jsou uvedeny bez DPH.

 

SERVIS A OPRAVY AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA

Uvedení do provozu:

Elektrické zapojení automatu 1.600 Kč, nastavení parametrů, odzkoušení a uvedení do provozu včetně vystavení protokolu 2.600 Kč.

 

Roční servisní prohlídky:

Kontrola bezpečnostních prvků 1.350 Kč, vyčištění a nastavení 500 Kč.

Opravy automatických kotlů na pevná paliva, práce bez materiálu:

Diagnostika závady 350 Kč, Demontáž a montáž opláštění 200 Kč, oprava části související s topnou částí, vodní část 400 Kč, Výměna hořáku, vodní armatury, ventilátoru, atd. 600 Kč, Výměna šneku 2.600 Kč, Výměna automatiky 1.500 Kč, Přezkoušení po opravě, kontrola funkčnosti 350 Kč.

REVIZE VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Revize plynového zařízení se sestává:

provedení tlakové zkoušky, provedení vlastní revize, protokol o revizi, technická zpráva, protokol o tlakové zkoušce, doprava.

 

Revize NT plynovodu v bytech, RD a provozovnách:

Revize PZ, s protokolem od 1.300 Kč, Tlaková zkouška detektorem PD6 při revizi (s protokolem) od 450 Kč, Tlaková zkouška přetlakem vzduchu do objemu 200l od 700 Kč, Detekce úniku plynu detektorem PD6 , havarijní výjezd 800 Kč.

 

Hromadné revize v bytových domech:

Revize společných rozvodů od 3.000 Kč, Revize v bytech Kč/byt. Jednotku od 200 Kč.

Odstranění revizních závad a úniků:

Odstranění drobného úniku plynu v plynoměrné skříňce vně objektu do 1h montážních prací, montážní vůz 2 pracovníci 1.000 Kč (drobný montážní, těsnící a spojovací materiál je v ceně), Každá další započatá montážní hodina 380,- Kč/1 pracovníka.

Odstranění drobného úniku plynu v objektu do 1h montážních prací, montážní vůz 2 pracovníci 1.400 Kč (drobný montážní, těsnící a spojovací materiál je v ceně), Každá další započatá montážní hodina 380,- Kč/1 pracovníka.

V cenách nejsou započítány výměny uzávěrů, manometrů, regulátorů a dalších armatur, použití autogen soupravy je účtováno zvlášť.