5 března, 2017

Ceník servisních prací a revizí

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ A REVIZÍ PLATNÝ PRO ROK 2022

SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

Servis plynových atmosférických kotlů:

Roční servis do 25 kW spotřebič „C“ 1100 Kč, Roční servis do 25 kW spotřebič „B“ 1.100 Kč, Roční servis 25-50 kW 1.400 Kč, Roční servis nad 50 kW do 100 kW 1.800 Kč, (v ceně roční prohlídka, vyčištění hořákové komory, seřízení na předepsané hodnoty).

Servis plynových kondenzačních kotlů:

Roční servis do 30 kW 1.500 Kč, Roční servis nad 30 kW do 50 kW 2.000 Kč, Roční servis od 50 – 100 kW 2.500 Kč, (v ceně roční prohlídka, vyčištění hořákové komory, seřízení na předepsané hodnoty).

Uvedení plynových zařízení do provozu:

Uvedení do provozu do  50 kW 2.200 Kč, Uvedení do provozu od 50 – 100 kW 2.500 Kč. Vpuštění plynu do OPZ, seznámení provozovatele s OPZ a vystavení protokolů 1,750 Kč, Uvedení do provozu plynového kotle pořízeného přes e-shop 7.500 Kč.

Opravy plynových kotlů:

Diagnostika závady 550 Kč, Demontáž a montáž opláštění 280 Kč, Výměna o kroužků, membrány, nebo dílů, topná část, vodní část, části plynové armatury 900 Kč, Výměna hořáku, desky elektroniky, plynové nebo vodní armatury, výměna výměníků, ventilátoru, atd. 1.800 Kč, Výměna, oprava elektrických částí 700 Kč, Přezkoušení po opravě, kontrola funkčnosti 600 Kč, Chemické čištěni deskových výměníků na čistící stolici u kotlů do 25 kW 1880 Kč. Základní hodinová sazba je 650 Kč/hodinu bez DPH.

Náklady na jízdné servisního technika:

  1. PÁSMO 0-10 km 250 Kč, II. PÁSMO 11-20 km 350 Kč, III. PÁSMO 21-30 km 450 Kč IV. PÁSMO 31-40 km 600 Kč, V. PÁSMO 41-60 km 800 Kč, VI. PÁSMO 61-80 km 900 Kč. Trasa cesty, je vzdálenost z místa provozovny k zákazníkovi. Náklady na jízdné nad 80 km jsou sjednány individuálně. Pracovní doba servisního technika je od 07:00-15:30 hod. Po pracovní době se k daným úkonům servisu či hodinové sazbě připočítává 50%, v případě svátků či volných pracovních dnů 100% ceny dle platného ceníku. Práce mimo ceník se účtuje 650,-Kč za hodinu. Sazba se započítává za každou započatou půlhodinu. Cena za práci, materiál a jízdné jsou uvedeny bez DPH.

 

SERVIS A OPRAVY AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA

Uvedení do provozu:

Elektrické zapojení automatu 2.800 Kč, nastavení parametrů, odzkoušení a uvedení do provozu včetně vystavení protokolu 3.500 Kč.

 

Roční servisní prohlídky:

Kontrola bezpečnostních prvků 1.950 Kč, vyčištění a nastavení 1.000 Kč.

Opravy automatických kotlů na pevná paliva, práce bez materiálu:

Diagnostika závady 550 Kč, Demontáž a montáž opláštění 500 Kč, oprava části související s topnou částí, vodní část 800 Kč, Výměna hořáku, vodní armatury, ventilátoru, atd. 1.100 Kč, Výměna šneku 4.500 Kč, Výměna automatiky 2.100 Kč, Přezkoušení po opravě, kontrola funkčnosti 650 Kč.

REVIZE VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Revize plynového zařízení se sestává:

provedení tlakové zkoušky, provedení vlastní revize, protokol o revizi, technická zpráva, protokol o tlakové zkoušce, doprava.

 

Revize NT plynovodu v bytech, RD a provozovnách:

Revize PZ, s protokolem od 2.200 Kč, Tlaková zkouška detektorem PD6 při revizi (s protokolem) od 1.250 Kč, Tlaková zkouška přetlakem vzduchu do objemu 200 l od 1.800 Kč, Detekce úniku plynu detektorem PD6 , havarijní výjezd 1.850 Kč.

 

Hromadné revize v bytových domech:

Revize společných rozvodů od 6.000 Kč, Revize v bytech Kč/byt. Jednotku od 700 Kč.

Odstranění revizních závad a úniků:

Odstranění drobného úniku plynu v plynoměrné skříňce vně objektu do 1 hodiny montážních prací, montážní vůz 2 pracovníci 1.800 Kč (drobný montážní, těsnící a spojovací materiál je v ceně), Každá další započatá montážní hodina 650,- Kč/1 pracovníka.

Odstranění drobného úniku plynu v objektu do 1 hodiny montážních prací, montážní vůz 2 pracovníci 1.400 Kč (drobný montážní, těsnící a spojovací materiál je v ceně), Každá další započatá montážní hodina 650,- Kč/1 pracovníka.

V cenách nejsou započítány výměny uzávěrů, manometrů, regulátorů a dalších armatur, použití autogen soupravy je účtováno zvlášť.