Březen 5, 2017

Ceník servisních prací a revizí

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ A REVIZÍ PLATNÝ PRO ROK 2018

SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

Servis plynových atmosférických kotlů:

Roční servis do 25 kW spotřebič „C“ 800 Kč, Roční servis do 25 kW spotřebič „B“ 900 Kč, Roční servis 25-50 kW 900 Kč, Roční servis nad 50 kW do 100 kW 1.200 Kč, (v ceně roční prohlídka, vyčištění hořákové komory, seřízení na předepsané hodnoty).

Servis plynových kondenzačních kotlů:

Roční servis do 30 kW 1.300 Kč, Roční servis nad 30 kW do 50 kW 1.600 Kč, Roční servis od 50 – 100 kW 1.800 Kč, (v ceně roční prohlídka, vyčištění hořákové komory, seřízení na předepsané hodnoty).

Uvedení plynových zařízení do provozu:

Uvedení do provozu do  50 kW 1.700 Kč, Uvedení do provozu od 50 – 100 kW 1.900 Kč. Vpuštění plynu do OPZ, seznámení provozovatele s OPZ a vystavení protokolů 850 Kč, Uvedení do provozu plynového kotle pořízeného přes e-shop 5.500 Kč.

Opravy plynových kotlů:

Diagnostika závady 380 Kč, Demontáž a montáž opláštění 110 Kč, Výměna o kroužků, membrány, nebo dílů, topná část, vodní část, části plynové armatury 600 Kč, Výměna hořáku, desky elektroniky, plynové nebo vodní armatury, výměna výměníků, ventilátoru, atd. 700 Kč, Výměna, oprava elektrických částí 400 Kč, Přezkoušení po opravě, kontrola funkčnosti 390 Kč, Chemické čištěni deskových výměníků na čistící stolici u kotlů do 25 kW 880 Kč. Základní hodinová sazba je 350 Kč/hodinu bez DPH.

Náklady na jízdné servisního technika:

  1. PÁSMO 0-10 km 200 Kč, II. PÁSMO 11-20 km 300 Kč, III. PÁSMO 21-30 km 400 Kč IV. PÁSMO 31-40 km 500 Kč, V. PÁSMO 41-60 km 700 Kč, VI. PÁSMO 61-80 km 800 Kč. Trasa cesty, je vzdálenost z místa provozovny k zákazníkovi. Náklady na jízdné nad 80 km jsou sjednány individuálně. Pracovní doba servisního technika je od 07:00-15:30 hod. Po pracovní době se k daným úkonům servisu či hodinové sazbě připočítává 50%, v případě svátků či volných pracovních dnů 100% ceny dle platného ceníku. Práce mimo ceník se účtuje 380,-Kč za hodinu. Sazba se započítává za každou započatou půlhodinu. Cena za práci, materiál a jízdné jsou uvedeny bez DPH.

 

SERVIS A OPRAVY AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA

Uvedení do provozu:

Elektrické zapojení automatu 1.700 Kč, nastavení parametrů, odzkoušení a uvedení do provozu včetně vystavení protokolu 2.800 Kč.

 

Roční servisní prohlídky:

Kontrola bezpečnostních prvků 1.450 Kč, vyčištění a nastavení 600 Kč.

Opravy automatických kotlů na pevná paliva, práce bez materiálu:

Diagnostika závady 380 Kč, Demontáž a montáž opláštění 300 Kč, oprava části související s topnou částí, vodní část 500 Kč, Výměna hořáku, vodní armatury, ventilátoru, atd. 700 Kč, Výměna šneku 2.900 Kč, Výměna automatiky 1.700 Kč, Přezkoušení po opravě, kontrola funkčnosti 400 Kč.

REVIZE VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Revize plynového zařízení se sestává:

provedení tlakové zkoušky, provedení vlastní revize, protokol o revizi, technická zpráva, protokol o tlakové zkoušce, doprava.

 

Revize NT plynovodu v bytech, RD a provozovnách:

Revize PZ, s protokolem od 1.500 Kč, Tlaková zkouška detektorem PD6 při revizi (s protokolem) od 650 Kč, Tlaková zkouška přetlakem vzduchu do objemu 200 l od 900 Kč, Detekce úniku plynu detektorem PD6 , havarijní výjezd 950 Kč.

 

Hromadné revize v bytových domech:

Revize společných rozvodů od 4.000 Kč, Revize v bytech Kč/byt. Jednotku od 300 Kč.

Odstranění revizních závad a úniků:

Odstranění drobného úniku plynu v plynoměrné skříňce vně objektu do 1 hodiny montážních prací, montážní vůz 2 pracovníci 1.000 Kč (drobný montážní, těsnící a spojovací materiál je v ceně), Každá další započatá montážní hodina 450,- Kč/1 pracovníka.

Odstranění drobného úniku plynu v objektu do 1 hodiny montážních prací, montážní vůz 2 pracovníci 1.400 Kč (drobný montážní, těsnící a spojovací materiál je v ceně), Každá další započatá montážní hodina 450,- Kč/1 pracovníka.

V cenách nejsou započítány výměny uzávěrů, manometrů, regulátorů a dalších armatur, použití autogen soupravy je účtováno zvlášť.