Březen 5, 2017

Ceník servisních prací a revizí

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ A REVIZÍ PLATNÝ PRO ROK 2021

SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

Servis plynových atmosférických kotlů:

Roční servis do 25 kW spotřebič „C“ 1000 Kč, Roční servis do 25 kW spotřebič „B“ 1.000 Kč, Roční servis 25-50 kW 1.200 Kč, Roční servis nad 50 kW do 100 kW 1.600 Kč, (v ceně roční prohlídka, vyčištění hořákové komory, seřízení na předepsané hodnoty).

Servis plynových kondenzačních kotlů:

Roční servis do 30 kW 1.400 Kč, Roční servis nad 30 kW do 50 kW 1.800 Kč, Roční servis od 50 – 100 kW 1.900 Kč, (v ceně roční prohlídka, vyčištění hořákové komory, seřízení na předepsané hodnoty).

Uvedení plynových zařízení do provozu:

Uvedení do provozu do  50 kW 1.800 Kč, Uvedení do provozu od 50 – 100 kW 2.200 Kč. Vpuštění plynu do OPZ, seznámení provozovatele s OPZ a vystavení protokolů 1,250 Kč, Uvedení do provozu plynového kotle pořízeného přes e-shop 5.500 Kč.

Opravy plynových kotlů:

Diagnostika závady 450 Kč, Demontáž a montáž opláštění 220 Kč, Výměna o kroužků, membrány, nebo dílů, topná část, vodní část, části plynové armatury 800 Kč, Výměna hořáku, desky elektroniky, plynové nebo vodní armatury, výměna výměníků, ventilátoru, atd. 1.500 Kč, Výměna, oprava elektrických částí 500 Kč, Přezkoušení po opravě, kontrola funkčnosti 500 Kč, Chemické čištěni deskových výměníků na čistící stolici u kotlů do 25 kW 1280 Kč. Základní hodinová sazba je 550 Kč/hodinu bez DPH.

Náklady na jízdné servisního technika:

  1. PÁSMO 0-10 km 200 Kč, II. PÁSMO 11-20 km 300 Kč, III. PÁSMO 21-30 km 400 Kč IV. PÁSMO 31-40 km 500 Kč, V. PÁSMO 41-60 km 700 Kč, VI. PÁSMO 61-80 km 800 Kč. Trasa cesty, je vzdálenost z místa provozovny k zákazníkovi. Náklady na jízdné nad 80 km jsou sjednány individuálně. Pracovní doba servisního technika je od 07:00-15:30 hod. Po pracovní době se k daným úkonům servisu či hodinové sazbě připočítává 50%, v případě svátků či volných pracovních dnů 100% ceny dle platného ceníku. Práce mimo ceník se účtuje 550,-Kč za hodinu. Sazba se započítává za každou započatou půlhodinu. Cena za práci, materiál a jízdné jsou uvedeny bez DPH.

 

SERVIS A OPRAVY AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA

Uvedení do provozu:

Elektrické zapojení automatu 2.500 Kč, nastavení parametrů, odzkoušení a uvedení do provozu včetně vystavení protokolu 3.200 Kč.

 

Roční servisní prohlídky:

Kontrola bezpečnostních prvků 1.750 Kč, vyčištění a nastavení 800 Kč.

Opravy automatických kotlů na pevná paliva, práce bez materiálu:

Diagnostika závady 400 Kč, Demontáž a montáž opláštění 400 Kč, oprava části související s topnou částí, vodní část 700 Kč, Výměna hořáku, vodní armatury, ventilátoru, atd. 900 Kč, Výměna šneku 3.900 Kč, Výměna automatiky 1.900 Kč, Přezkoušení po opravě, kontrola funkčnosti 450 Kč.

REVIZE VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Revize plynového zařízení se sestává:

provedení tlakové zkoušky, provedení vlastní revize, protokol o revizi, technická zpráva, protokol o tlakové zkoušce, doprava.

 

Revize NT plynovodu v bytech, RD a provozovnách:

Revize PZ, s protokolem od 1.900 Kč, Tlaková zkouška detektorem PD6 při revizi (s protokolem) od 850 Kč, Tlaková zkouška přetlakem vzduchu do objemu 200 l od 1.500 Kč, Detekce úniku plynu detektorem PD6 , havarijní výjezd 1.550 Kč.

 

Hromadné revize v bytových domech:

Revize společných rozvodů od 5.000 Kč, Revize v bytech Kč/byt. Jednotku od 600 Kč.

Odstranění revizních závad a úniků:

Odstranění drobného úniku plynu v plynoměrné skříňce vně objektu do 1 hodiny montážních prací, montážní vůz 2 pracovníci 1.500 Kč (drobný montážní, těsnící a spojovací materiál je v ceně), Každá další započatá montážní hodina 550,- Kč/1 pracovníka.

Odstranění drobného úniku plynu v objektu do 1 hodiny montážních prací, montážní vůz 2 pracovníci 1.400 Kč (drobný montážní, těsnící a spojovací materiál je v ceně), Každá další započatá montážní hodina 550,- Kč/1 pracovníka.

V cenách nejsou započítány výměny uzávěrů, manometrů, regulátorů a dalších armatur, použití autogen soupravy je účtováno zvlášť.